Reglement praktijk

Iedereen in de praktijk dient zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen.

 

Mocht iemand binnen de praktijk aanstootgevend gedrag vertonen dan behouden wij ons het recht om deze persoon de toegang te ontzeggen.

 

Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, denkt u dan om waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn eruit te halen.

 

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).

 

Het gebruik van een handdoek tijdens het uitvoeren van oefeningen in de oefenzaal is niet alleen hygiënisch maar ook verplicht.

 

Maak het apparaat waarop u transpiratie achterlaat met uw handdoek schoon of met de daarvoor aanwezige papierrollen voor de patiënten die na u komen.

 

Indien u uw kind(eren) meeneemt naar de trainingsruimte, geschiedt dit geheel op eigen risico.

 

Wij houden van dieren maar ze zijn in de praktijk niet toegestaan.

 

Gebruikt oefenmateriaal dient na gebruik opgeruimd te worden.

 

In de gehele praktijk geldt een rookverbod.

 

Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

 

Op het moment dat er met de behandeling gestart wordt hebben wij een geneeskundige behandelovereenkomst met u. In de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen.

 

Neem bij elke behandeling een handdoek mee.

 

De eerste behandeling of de behandeling daarna een identiteitsbewijs meenemen.